Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Týnec

2. Důvod a způsob založení

Obec Týnec (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 5220651/0100

6. IČ

00283649

7. DIČ

CZ00283649, obec není plátcem DPH.

8. Dokumenty

 

 

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.


Další informace:

Poskytnuté informace:

žádost ze dne 19.8.2019 
odpověď  ze dne 20.8.2019                           
žádost ze dne 4.1.2019
odpověď ze dne 16.1.2019 

žádost - text, výtah ze dne 7.9.2021
              vzhledem k GDPR je celý soubor otázek uložen na OÚ
odpověď - výtah ze dne 16.9.2021

žádost - text 1.strana, výtah ze dne 26.10.2021
             vzhledem k GDPR je celý soubor dokumentů uložen na OÚ
Odpověď na žádost 106 - výtah dle GDPR.pdf

žádost - text 1.strana, výtah ze dne 23.5.2022
              vzhledem k GDPR je celý soubor dokumentů uložen na OÚ
Odpověď ze dne 27.5.2022 - výtah dle GDPR.pdf

žádost - text 1. strana,   výtah ze dne 24.5.2022
            vzhledem k GDPR je celý soubor dokumentů uložen na OÚ
Odpověď ze dne 27.5.2022 - výtah dle GDPR.pdf

žádost - text 1.strana, výtah ze dne 30.5.2022
            vzhledem k GDPR je celý soubor dokumentů uložen na OÚ
Odpověď ze dne 1.6.2022  - výtah dle GDPR
žádost ze dne 27.6.2023

Odpověď likvidace odpadů

 

 

 

  

 

 

 

 

Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

GDPR

Přístup k osobním údajům - OBEC 

Finanční informace  

Informace o zveřejnění - schválené 2023

Informace o zveřejnění-schválené 2022

Informace o zveřejnění-schválený 2021

Informace o zveřejnění - schválené rozpočty 2021.pdf

Informace o zveřejnění - závěrečný účet 2019

Informace o zveřejnění schválené rozpočty 2020.pdf 

Informace o zveřejnění-závěrečný účet 2018

Informace o zveřejnění Návrhu závěrečného účtu 2018

Informace o zveřejnění rozpočtů-Obec Týnec 1

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutých dotacích v r. 2023

Smlouva o dotaci FK Pohárek

Smlouva o dotaci Zuzanky Týnec

Smlouva o dotaci STP Kostice

Smlouva o dotaci TJ Sokol Týnec

Smlouva o dotaci FK mládeže Podluží

Smlouva o dotaci Moravský rybářský svaz Týnec

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutých dotacích v t. 2022:

Smlouva o dotaci FK Pohárek

Smlouva o dotaci STP Kostice

Smlouva o dotaci TJ Sokol Týnec

Smlouva o dotaci Zuzanky Týnec

Smlouva o dotaci. FK Podluží

Smlouva o dotaci TJ Sokol Týnec, dodatek č. 1

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutých dotacích v r. 2021:

STP Kostice smlouva o dotaci

FK mládeže Podluží smlouva o dotaci

FK Pohárek

TJ Sokol Týnec

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutých dotacích v r. 2020:

Smlouva FK mládeže Podluží z.s.
Smlouva Zuzanky Týnec z.s.  
FK Pohárek rok 2020
STP Kostice rok 2020
TJ Sokol Týnec rok 2020

Smlouva Mor. rybář. svaz Týnec