Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Samospráva > Vyhlášky, zákony, usnesení zastupitelstva, ÚPD, DPP

Vyhlášky, zákony, usnesení zastupitelstva, ÚPD, DPP

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV 1/2012 o místním poplatku za odpad - Zrušena

01.01.2013 

OZV 2/2012 o místním poplatku ze psů -zrušena

01.01.2013 

OZV 3/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

01.01.2013 

OZV 1/2013 změna OZV 3/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - zrušena

27.03.2013 

OZV 1/2015 o regulaci hlučných činností - špačci

13.07.2015

OZV 2/2015 o odpadech  01.07.2015

OZV 3/2015 o místním poplatku za odpad

 

01.01.2016

OZV 1/2021 o místním poplatku za odpad - zrušena

 

01.01.2021

OZV 1/2023 o místním poplatku ze psů

01.01.2024

OZV 1/2024 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

01.04.2024

OZV 2/2023 o místní poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

01.01.2024

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

Usnesení zastupitelstva

Volební období 2022 - 2026

Usnesení č. 1.pdf

Usnesení č. 2.pdf

Usnesení č. 3.pdf

Usnesení č. 4.pdf

Usnesení č. 5.pdf

Usnesení č. 6.pdf

Usnesení č. 7.pdf

Usnesení č. 8.pdf

Usnesení č. 9.pdf

Usnesení č. 10.pdf

 

Volební období 2018 - 2022

Usnesení č. 1.pdf        
Usnesení č. 2.pdf
Usnesení č. 3.pdf
Usnesení č. 4.pdf
Usnesení č. 5u.pdf
Usnesení č. 6.pdf
Usnesení č. 7.pdf
Usnesení č. 8.pdf
Usnesení č. 9.pdf
Usnesení č. 10.pdf
Usnesení č. 11.pdf
Usnesení č. 12.pdf
Usnesení č. 13.pdf
Usnesení č. 14..pdf
Usnesení č. 15.pdf
Usnesení č. 16.pdf
Usnesení č. 17.pdf
Usnesení č. 18.pdf

 

Program rozvoje obce Týnec na období 2024-2029

PRO_Týnec.pdf

 

Územně plánovací dokumentace

Územní plán Týnce

Digitální povodňový plán obce Týnec

Digitální povodňový plán najdete na webové adrese www.edpp.cz/dpp/tynec.