Obec Týnec

Vyhledat v textu

Vyhlášky, zákony, usnesení zastupitelstva, ÚPD, DPP

Povinně zveřejňované informace

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV 1/2012 o místním poplatku za odpad - Zrušena

01.01.2013 

OZV 2/2012 o místním poplatku ze psů

01.01.2013 

OZV 3/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

01.01.2013 

OZV 1/2013 změna OZV 3/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

27.03.2013 

OZV 1/2015 o regulaci hlučných činností - špačci

13.07.2015

OZV 2/2015 o odpadech 01.07.2015
OZV 3/2015 o místním poplatku za odpad 01.01.2016

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

Usnesení zastupitelstva

Usnesení ZO č. 10 ze dne 7. 3. 2012

Usnesení ZO č. 11 ze dne 27.6.2012

Usnesení ZO č. 12 ze dne 21. 8.2012

Usnesení ZO č. 13 ze dne 19.12.2013

Usnesení ZO č. 14 ze dne 27.3.2013

Usnesení ZO č. 15 ze dne 16.4.2013

Usnesení ZO č. 16 ze dne 25.6.2013

Usnesení ZO č. 17 ze dne 21.8.2013

Usnesení ZO č. 18 ze dne 2.12.2013

Usnesení ZO č. 19 ze dne 18.12.2013

Usnesení ZO č. 20 ze dne 19.3.2014

Ostatní na úřední desce

Územně plánovací dokumentace

Územní plán Týnce

Textová část výrok
Textová část odůvodnění
Základní členění území
Hlavní výkres
Koncepce dopravní infrastruktury
Zásobování vodou, odkanalizování
Zásobování plynem, el. energií a spoje
Veřejně prospěšné stavby - opatření a asanace
Koordinační výkres
Koordinační výkres - výřez
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Výkres širších vztahů

Digitální povodňový plán obce Týnec

Digitální povodňový plán najdete na webové adrese www.edpp.cz/dpp/tynec.

 

Důležitá telefonní čísla

150 Hasiči ČR
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
774 600 054 Policie Městyse Mor.Nová Ves
112 Jednotné tísňové číslo

      Hlášení, aktuální     informace

Hlášení 29.10.2020

     Omezující opatření

nouzový stav

         Výše poplatků

více info zde:Bezhotovostní platby občanů za místní poplatky pro rok 2020

      Autocentrum BORA

více info zde: Scan_20200916_113626

     Ovocnářství Jansa

více info zde: Scan_20200916_112614.jpg

        Mapa závad

Níže uvedený odkaz můžete využít k nahlášení závady na majetku naší obce, veřejném osvětlení, dopravním značení, komunikacích apod. Děkujeme.

https://app.hustopece-city.cz/mapazavad.tynec/

     Smuteční oznámení

 

        Sběrný dvůr

SD je otevřený ve středu od 13:00-17:00 hod a v sobotu od 8:00-12:00 hod.

          BIO popelnice

Občané, kteří by měli zájem o BIO popelnici, mohou si ji zakoupit na OÚ, cena dle velikosti 120 l - 735,-Kč, 240 l - 1200,-Kč.

Ochrana révy vinné-informace

zpráva_21_2020.pdf

       BLACKOUT

Co dělat, když nastane porucha typu "BLACK

Hantály - kalendář svozu odpadů 2020

kalendář svozu KO 

 www.idos.cz